Historie

In de jaren '70 ontstond ondanks het laaggelegen terrein Klein Brabant, een woonbuurt aan de zuidzijde van het gebied. Aan de oostzijde werd de Kempenlandstraat aangelegd. Het gebied tussen de Kempenlandstraat en het spoor kreeg de bestemming industrie. In het overgebleven gebied werden een fietspad en een verhoogd trapveld aangelegd. Het terrein heeft nog steeds de bestemming "recreatiegebied" met als officiƫle naam sport- en recreatieterrein de Baarzen.

Begin negentiger jaren spreekt men van het ontwikkelen van een heem- of natuurpark de Kwebben. "Natuurpark" wil zeggen dat het een terrein is dat van overheids wege in de natuurlijke staat wordt gehandhaafd. Een heempark is een park waar palnten en dieren uit de inheemse flora en fauna ter instructie te bzichtigen zijn. De reden hiervoor is dat het gebied elementen bevat die kenmerken zijn voor het gebied de Baarzen zoals het vroeger was. Natte weilandjes met houtsingels, een kweb, rietvegetatie, kwelwater. Bovendien kon men er nog een aantal bijzondere dieren en planten waarnemen zoals waterviolier, wateraardbei, grauwe vliegenvangen, sperwer, kikkers, kleine vuurvlinder enz.

In 1998 is gestart met een werkgroep onder de vlag van lokale agenda 21 om het in het slob geraakte plan weer nieuw leven in te blazen. Lokale agenda 21 realiseert plannen ten behoeve van een betere leefwereld voor mens- en natuur in de 21e eeuw. De samenwerking tussen ouders uit de buurt, Jeugdnatuurwacht, stichting Natuur en Milieugroep Vught, buurtcommissies en de gemeente bleek vruchtbaar. Dit resulteerde in Natuurpark de Kwebben zoals het in 2000 werd opgeleverd.

Lees meer over de historie van de Baarzen en Natuurpark de Kwebben
Lees meer over water in en om Vught