Welkom op de website van natuurpark 'De Kwebben'!

'De Kwebben' is onderdeel van woonwijk de Baarzen. Het gebied is aan drie kanten omgeven door woonwijken. Aan de vierde zijde ligt een industrieterrein.

Oorspronkelijk was 'De Baarzen' een bijzonder vochtig weidegebied. De wijk 'De Baarzen' is vernoemd naar de Baarzensloot, waarvan de naam verwijs naar 'beerze', wat kleine waterloop betekent.

De naam 'Kwebben' duidt op poelen die verspreid over het gebied lagen.
Landschapselementen zoals slootjes, en de door elzensingels begrensde hooilandjes, zijn nog steeds aanwezig.
Een groot deel van dit gebied is in de loop der jaren opgehoogd met zand uit de omgeving. Voor de afvoer van water werden er in het gebied 'De Baarzen' veel vijvers aangelegd die dingen als opvangbekens voor overtollig water.

Het kleine deel dat, juist vanwege de moerassige terreinsamenstelling, onbebouwd bleef werd in de 70-er jaren gereserveerd als heempark.