Aanmelding groep 7-10 jaar

Gegevens kind
De minimale leeftijd is 7 jaar en de maximale leeftijd is 10 jaar.
Gegevens ouders/verzorgers
Contributie
De contributie is € 45,= inclusief alle kosten voor activiteiten. De contributieperiode loopt van september tot en met juli. De inschrijving is pas definitief wanneer de contributie is ontvangen.
Omgang met persoonsgegevens
De Jeugdnatuurwacht behandelt persoonsgegevens met de grootste zorgvuldigheid. Lees de privacyverklaring goed door vóór aanmelding. Hierin staat hoe we omgaan met persoonsgegevens.
De Jeugdnatuurwacht informeert u per e-mail of via WhatsApp. Verder geven we u graag een impressie van de activiteiten. Daarbij maken we gebruik van foto’s. Deze worden gepubliceerd op een beveiligde pagina: alleen het bestuur, de websitebeheerder en andere ouders/verzorgers van de jaargang krijgen daarvan het wachtwoord.
De Jeugdnatuurwacht werkt samen met andere Vughtse natuurorganisaties in Natuurlijk Vught.