De watermeter is geplaatst om bewustwording van grondwater te verbeteren. Het idee is afkomstig van de waterschappen, de Brabantse Milieufederatie en Provincie Noord-Brabant. In heel Nederland kunt u van dit soort watermeters vinden.

Hoe werkt de watermeter?

De meter is een stalen buis die 2,5 meter boven het maaiveld uitsteekt, maar ook 2,5 meter diep in de grond is geplaatst. In de meter bevindt zich een vlotter die drijft op het grondwater. De lengte van de vlotter en de niveauverdeling op de meter zijn afgestemd op de grondwaterstanden die in het gebied voorkomen. Zo ziet u op de watermeter een maatverdeling in GROEN, GEEL en ROOD. De watermeter in Natuurpark De Kwebben hoort van november tot april in het groene gebied te staan (liefst 40% van de totale oppervlakte water tot aan maaiveld). Deze hoge grondwaterstand is afgestemd op de natuurdoelen die in het beheerplan zijn opgenomen. Het gaat dan om vegetatie die op natte schrale matig voedselrijke hooilanden voorkomt. Zonnedauw, blauwe zegge, spaanse ruiter, blauwe knoop zijn de doelsoorten die wij op termijn willen realiseren. De watermeter is geopend door Commissaris van de Koningin Dhr. Houben.

In de zomer mag de meter enkel in het geel/oranje gebied komen. Rood geeft aan dat het te droog is. Daardoor zullen er bijzondere soorten verdwijnen.

Watermeter en waterstanden