De Jeugdnatuurwacht Vught

De Jeugdnatuurwacht Vught is een stichting, opgericht op 29 september 1975. De JNW Vught vindt het belangrijk dat kinderen de natuur leren ontdekken: dat zij de natuur leren lezen, dat zij horen wat er om hen heen gebeurt, dat zij zich laten verwonderen. Want de natuur heeft zo veel te bieden! 

Het doel van de JNW Vught is om natuureducatie voor de jeugd te bevorderen. Ons motto: Zien Doen Horen Voelen. Wij willen de nieuwsgierigheid van kinderen vergroten en hun belangstelling wekken. Daarom bieden wij een gevarieerd programma, om zo de ontwikkeling van kinderen te bevorderen met respect voor de natuur. 

We hebben twee groepen kinderen: de groep kinderen van 7 tot en met 10 jaar en de 10+ groep.

De groep 7 t/m 10 jaar

Voor deze groep organiseren we iedere schoolweek een activiteit. Dat zijn dus ongeveer vier activiteiten per maand:

  • Twee binnenactiviteiten, zoals natuurcollages maken, paaseieren gieten en dieren natekenen. Maar ook lezingen over kippen, gifkikkers, leguanen, slangen, dassen, vogelspinnen enz.
  • Twee buitenactiviteiten, zoals excursies naar een biologisch varkensbedrijf, een kamelenmelkerij, Oliemeulen Tilburg, musea en een watermolen. Maar ook activiteiten rondom het clubhuis, zoals het lopen van een blote voetenpad, vogelen, bloemen-, planten en natuurontdekking, wateronderzoek enz.

Wij organiseren iedere schoolweek een activiteit. Dus 40 weken per jaar voor een ALL IN contributie van 45 euro per jaar. Dit is alleen mogelijk met financiële ondersteuning van de gemeente Vught. Voor kinderen die niet kunnen meedoen vanwege de kosten is er het Jeugdfonds Sport en Cultuur. Zij betalen in veel gevallen de contributie. Een aanmelding van een gezin is zo geregeld via Ellen Huinink 0610939996 of mail@ellendoet.nl. Ook bestaat de Stichting Leergeld

De groep 10+

Voor de kinderen in onze 10+ groep organiseren wij elke (school)maand een of twee activiteiten. Wij gaan dan nog iets dieper in op de natuur, bijvoorbeeld via een lezing of door uilenballen te zoeken. De ALL IN contributie is 25 euro per jaar. Kinderen van 10 jaar of ouder kunnen zich ook aanmelden bij het Jeugd IVN Den Bosch of de Jeugdbond voor natuurstudie (NJN).

Meer weten over het positieve effect van natuur op de ontwikkeling?

Wij verwijzen u graag naar een aantal onderzoeken die aangeven dat de natuur bijzonder positieve effecten heeft op de ontwikkeling van kinderen. Bekijk bijvoorbeeld eens:

Reacties van kinderen, aanmelden en privacy

Lees enkele reacties van de kinderen voor meer informatie over de Jeugdnatuurwacht. Aanmelden van kinderen kan via ons aanmeldformulier. De privacyregeling is hier te vinden.