Beste Jeugdnatuurwachters en ouders,

U hebt uw kind aangemeld voor het jeugdnatuurwachtseizoen 2020- 2021. Het is door COVID-19 een bijzonder jaar, waarin sommige activiteiten helaas niet door kunnen gaan en andere activiteiten worden aangepast. Ons programma is daardoor helaas minder gevarieerd dan gebruikelijk. Wanneer het mogelijk is streven we naar: de ene week binnen met een echte doe-activiteit en de andere week met een lezing, daarna een buitenactiviteit op het eigen terrein of in de directe omgeving, gevolgd door een excursie. Aan het einde van het schooljaar organiseren wij een spelavond met de uitreiking van het beroemde JNW-speldje. De dag daarna sluiten we het seizoen samen af.

Wij zijn altijd op zoek naar nieuwe activiteiten. Heeft u een idee? Kent u iemand met een interessante hobby? Wilt u een activiteit van het programma meehelpen? Meld dit dan bij het bestuur van de JNW (zie website) of kom op zaterdagochtend gewoon even binnenlopen. Van elke activiteit wordt een beeldverslag gemaakt dat u – na inloggen- kunt vinden op de site van de JNW (www.jnw-vught.nl). Op de site staan ook telefoonnummers bij noodgevallen, het aanmeldformulier en het actuele programma. Hou dit dus in de gaten.

Naast het meehelpen is het noodzakelijk dat ouders bij excursies willen rijden. Op deze manier wordt de betrokkenheid vergroot en beperken we de kosten. Onze secretaris zal een week voorafgaand aan de excursie u via mail/app vragen zich hiervoor op te geven. Zonder inzet van extra auto’s /ouders zijn deze activiteiten dan ook niet mogelijk. Tot op heden is verplicht inroosteren nog niet nodig geweest.

Alle activiteiten beginnen om 9.30 uur en eindigen tussen 11.45 en 12.00 uur. Bij thuisactiviteiten laten we de kinderen het laatste half uur in de eigen tuin nog even spelen. Haal uw kinderen tijdig – maar zeker niet te vroeg – op, indien ze niet zelf te voet of met de eigen fiets naar huis mogen. Heeft uw kind een allergie of anderszins wat het bestuur dient te weten, geef dit tijdig door.

Kleding: Liefst kleding die vuil mag worden. In ieder geval gepast schoeisel; d.w.z stevige schoenen, lange broek. Geen sandalen, slippers o.i.d. Omdat wij bijna elke zaterdag de natuur in trekken is het mogelijk dat uw kind een teek oploopt. Controleer daarom uw kind bij thuiskomst op teken (of laat uw kind zelf voelen of het een klein korstje voelt). Verwijder de teek direct en bewaar deze in een buisje of plak deze teek op een stukje plakband. Hou de besmettingsplaats nauwkeurig in de gaten i.v.m de rode kring of andere verschijnselen. Alle klachten direct na een teek kunnen wijzen op een besmetting! Geen kring en uw kind voelt zich die week erna niet lekker? Raadpleeg direct uw huisarts.

Alle informatie m.b.t de privacywetgeving kunt u vinden op het aanmeldformulier en onze website.

Namens mijn collegae wens ik u en uw kind een supergezellig JNW jaar.

Peter Maessen (voorzitter)

Activiteiten van januari 2021-augustus 2021

We houden ons natuurlijk aan de geldende corona-regels. Daarom is het programma ook nog niet helemaal ingevuld. Houd de e-mail in de gaten.

1 januari t/m 20 februari:  Afgelast vanwege corona-regels.

26 februari: Een klein groepje helpt padden om 19.00u met hun trektocht.

27 februari: We gaan knoppen zoeken op het eigen terrein en in De Kwebben. Geef regenkleding mee als er kans op regen is, want we gaan het clubgebouw vanwege de corona-regels niet in!

27 februari: Een klein groepje helpt padden om 19.00u met hun trektocht.

6 maart:

13 maart:

20 maart:

27 maart: